Richtlijnen

 

 

Heeft u nooit eerder iets aangekocht in Spanje? Ook daarin begeleiden wij u graag. 

Hieronder kan u alvast vinden hoe de aankoop verloopt.

  1. Van zodra er een wederzijds akkoord is, tekent u net zoals in België, een verkoopovereenkomst.
  2. Na een eerste aanbetaling zal een advocaat, die u volledig vrij kan kiezen, de nodige opzoekingswerken opstarten. In Spanje heeft een advocaat veel bevoegdheden en mandaten, die in België bijvoorbeeld eerder bij een notaris liggen. Wij brengen u graag in contact met een Nederlandstalig advocaat indien u dit wenst. 
  3. Uw advocaat helpt u ook bij de aanvraag van je NIE-nummer, een uniek identificatienummer voor elke buitenlander in Spanje. Dit nummer is noodzakelijk voor tal van officiële documenten en basisbehoeften zoals elektriciteit, verzekering, internet…
  4. Na de voorbereidende werken, controle en opzoekingen met betrekking tot eigendomstitel, hypotheken e.a. door uw advocaat zal alles in gereedheid gebracht worden om de akte te verlijden. Het verlijden van de akte heeft dan wel plaats bij een notaris. Deze laatste heeft enkel de taak om de akte ‘officieel’ te maken door deze, samen met u, te ondertekenen.
  5. Bij de notaris wordt ook de finale financiële regeling, die in samenspraak met uw advocaat werd voorbereid, officieel vastgelegd. Dit is dan ook het moment waarbij de sleutels worden overhandigd. 

Daarna rest u nog één ding: Thuiskomen en genieten!

Proficiat!

OTRES logo

Small selection of properties
High end finished concepts
Contact us for more info